Fundusze Europejskie

Projekt unijny Projekt unijny

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-20

Tytuł projektu:

„Wdrożenie nowej technologii produkcji zespolonych betonowo-poliuretanowych płyt termoizolacyjno-elewacyjnych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Nr umowy o dofinansowanie:

POIR.03.02.02-00-0051/16

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Wartość projektu: 13 400 000,00 PLN, Wartość unijnego dofinansowania: 6 000 000,00 PLN

 

Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii produkcji zespolonych betonowo-poliuretanowych płyt termoizolacyjno-elewacyjnych. Nie stosowana dotąd w Polsce technologia polega na produkcji trwale połączonych ze sobą warstw betonowej i poliuretanowej w ten sposób, że poliuretan tworzy warstwę termoizolacyjną zamiast dotychczas stosowanego styropianu lub wełny mineralnej, a warstwa betonowa stanowi dużo trwalszą niż dotychczas warstwę elewacyjną o zdecydowanie lepszych cechach funkcjonalności estetycznej. Nowa technologia do produkcji zespolonych betonowo-poliuretanowych płyt termoizolacyjno-elewacyjnych to przede wszystkim możliwość wyprodukowania w jednym zakładzie elementu zarówno izolacji termicznej jak i bardzo trwałej i estetycznej elewacji na budynkach. Podstawowym elementem decydującym o innowacyjności technologii jest powstanie nowego produktu w postaci trwale zespolonej betonowej płyty elewacyjnej z integralną poliuretanową izolacją cieplną.

 

Planowanym efektem jest więc wprowadzenie zupełnie nowego produktu, niespotykanego dotychczas na rynku polskim, tańszego i charakteryzującego się lepszymi właściwościami niż dotychczas dostępne produkty termoizolacyjne.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

pdf icon

cennik produktów

pdf icon

katalog systemów kanalizacji

map

gdzie kupić nasze produkty