Produkty Wpusty uliczne


W ofercie firmy Chyżbet dostępne są kompletne systemy wpustów ulicznych DN 450 w rozmaitych konfiguracjach wysokościowych, służące do punktowego odprowadzania wody z korony drogi.
Poza spełnieniem najważniejszej funkcji, jaką jest odprowadzenie wody deszczowej, wpusty ściekowe wyróżniają się odpornością na rozmaite czynniki środowiskowe oraz zatrzymują zanieczyszczenia. Odpowiedzią na wszystkie te wymagania są prezentowane przez nas betonowe i żeliwne elementy infrastruktury.

Żeliwne kraty wlotowe klasy D400 pozwalającą na stosowanie ich na powierzchniach, narażonych na długotrwałe obciążenia. Poza kratami wlotowymi w ofercie znajdują się kosze na zanieczyszczenia oraz pierścienie wyrównujące, kręgi górne, pośrednie w wariancie pełnym lub z odpływem oraz dolne dostępne w wersji z osadnikiem lub z odpływem. Prefabrykaty betonowe łączone są na zaprawę cementową.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu w celu złożenia zamówienia.

pdf icon

cennik produktów

pdf icon

katalog systemów kanalizacji

map

gdzie kupić nasze produkty