kostka brukowa
kostka brukowa chyzbet
<strong>ChyżBet</strong> - jezyk Polski <strong>ChyżBet</strong> - jezyk Polski kostka brukowa
chyzbet
Przedsiębiorstwo "Chyżbet" specjalizuje sie w produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. Nasze produkty dzięki wysokiej jakości dają gwarancję satysfakcji i zadowolenia najbardziej wymagającym klientom.

OFERUJEMY PAŃSTWU PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W ATRAKCYJNYCH CENACH.
 
kostka brukowa
kostka brukowa
kostka brukowa
kostka brukowa
Home - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Firma - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Produkty - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Nowo?ci - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
Kontakt - Kostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!
kostka brukowa
kostka brukowa  
  kostka brukowa <strong>ChyżBet</strong> - Deklaracje

WARUNKI GWARANCJI


Wszystkie wyroby produkowane przez firmę Chyżbet objęte są 3-letnią gwarancją na wady ukryte. Gwarancja nie obejmuje występowania:

- odchyłek kolorystycznych,

- wykwitów,

- ewentualnych mikropęknięć włoskowatych na powierzchni wyrobów, wynikających ze skurczowego charakteru wiązania betonu,

- cech wyrobów dopuszczonych przez obowiązujące normy tj. odchyłki wymiarowe, różnice tekstury itp.,

- naturalnych zmian w kolorystyce, a także plam i zabrudzeń wynikających z ich użytkowania oraz uszkodzeń wynikłych z:

- niewłaściwego transportu,

- niewłaściwego składowania wyrobów przed zabudową,

- niewłaściwego zaprojektowania, wykonania podbudowy lub nieodpowiedniego doboru rodzaju wyrobu do warunków eksploatacji,

- zabudowy niedojrzałych wyrobów przed upływem 14 dni od daty produkcji – dotyczy zagęszczania ułożonej nawierzchni za pomocą urzadzenia wibracyjnego,

- użycia do zagęszczania zabudowanej nawierzchni urzadzenia wibracyjnego bez osłony gumowej,

- nie zachowania odpowiednich spoin dylatacyjnych – zalecane 3-5 mm pomiędzy poszczególnymi elementami (dotyczy w szczególności wyrobów nie posiadających odstępów dystansowych),

- użycia do spoinowania zabudowanych wyrobów zaprawy cementowej – zaleca się używanie elastycznego materiału lub brak spoinowania (dotyczy w szczególności krawężników i obrzeży),

- skutków naturalnej eksploatacji wierzchniej warstwy wyrobów,

- użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem,

- wykonania zabudowy niezgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej,

- wykonywania jakichkolwiek zabiegów renowacyjnych tj. impregnacja, usuwanie wykwitów oraz innych zabrudzeń bez porozumienia z Producentem.


Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku dokonania zabudowy wyrobów z widocznymi wadami. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dokonanie pisemnego zgłoszenia oraz przedstawienie dowodu zakupu (paragon, faktura) wraz z etykietami identyfikacyjnymi dołączonymi do każdego opakowania z wyrobem. W terminie do 14 dni upoważniony przedstawiciel Producenta dokona oględzin reklamowanych wyrobów. Podczas oględzin zostanie sporządzony protokół oraz określony sposób rozpatrzenia złożonej reklamacji. 

PALETY I BIGBAGI

Wyroby firmy Chyżbet pakowane są na palety drewniane o wymiarach 1200x1000mm i 1200x800mm, a kostka Antico w płatne, bezzwrotne worki Bigbagi. Kaucja za jedną paletę wynosi 30zł brutto. Cena pojedynczego worka Bigbag wynosi 40 zł brutto. Zwrot palet może nastąpić jedynie w oddziałach firmy Chyżbet w terminie do 30 dni od daty zakupu towaru.


TRANSPORT

Firma Chyżbet posiada własny specjalistyczny transport wyposażony w dźwigi wyładowcze.


WYKWITY

Produkcja wyrobów betonowych charakteryzuje sie możliwością występowania wykwitów. Ich występowanie oraz intensywność uzależniona jest od rodzaju zastosowanego cementu, warunków atmosferycznych panujących w czasie produkcji i dojrzewania wyrobów oraz samego ich składowania. Wykwity są zjawiskiem przejściowym, ustępują na skutek działania czynników atmosferycznych (wypłukiwanie przez opady) oraz samego użytkowania powierzchni (usuwanie przez ścieranie), znikają w zależności od intensywności ich występowania od 1 miesiąca do kilku lat. Jest to związane z powolnym przechodzeniem CaCO3 w łatwo rozpuszczalny Ca HCO3 pod wpływem działania miękkiej wody deszczowej nasyconej CO2.

Powstawanie wykwitów nie jest spowodowane błędami produkcyjnymi, a tym samym nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.


PARAMETRY TECHNICZNE

Firma Chyżbet produkuje swoje wyroby w oparciu o wymagania obowiazujących w Polsce norm i dokumentów:

- kostka brukowa - zgodnie z PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- krawężniki i obrzeża - zgodnie z PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- płyty chodnikowe, zielone parkingi oraz korytka - zgodnie z PN-EN 1339:2005 i PN-EN 1339:2005/AC:2007. Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- pustaki szalunkowe i bloczki – zgodnie z PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Częsć 3: elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

- elementy małej architektury - palisady, płytki ogrodowe i elementy skarpowe - zgodnie z PN-EN 13198:2005. Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.


ESTETYKA

Wszystkie wyroby produkowane są na wysokiej jakości barwnikach i domieszkach renomowanych firm niemieckich. Specyfika produkcji wyrobów wibroprasowanych może charakteryzować się występowaniem pewnych różnic kolorystycznych. Spowodowane jest to wahnięciami stosunku wodno-cementowego, zmiennymi warunkami atmosferycznymi panującymi w czasie produkcji wyrobów, naturalną zmiennością kolorystyczną stosowanych kruszyw oraz występowaniem wykwitów.

Aby uniknąć występowania wielkopowierzchniowych różnic kolorystycznych na zabudowywanej nawierzchni, należy bezwzględnie stosować metodę układania wyrobów jednocześnie z kilku (3-5) palet. Sposób ten spowoduje uzyskanie dodatkowego efektu naturalności całej zabrukowanej powierzchni.

Niniejszy cennik produktów ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd wyrobów może różnić się od prezentowanych na zdjęciach. 

Deklaracje właściwości użytkowych - aktualne

Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (kostka brukowa) nr 1-2020.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (krawężniki) nr 2-2020.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (obrzeża) nr 3-2020.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (płyty brukowe) nr 4-2020.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (płyty ażurowe) nr 5-2020.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (płyty ściekowe) nr 6-2020.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (płyty brukowe) nr 7-2020.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (pustaki szalunkowe) nr 8-2020.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (bloczki betonowe) nr 9-2020.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych (palisady) nr 10-2020.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych (Gardenflor) nr 11-2020.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych (elementy ogrodzeń) nr 12-2020.pdf


 

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych - beton towarowy

Pobierz dokument PDF01 MCP 1-2 D2 B A-S 2020 (Podsypka cementowo piaskowa).pdf
Pobierz dokument PDF01 MCP 1-4 D2 B A-S 2020 (Podsypka cementowo piaskowa).pdf
Pobierz dokument PDF01 MCP 1-8 D2 B A-S 2020 (Podsypka cementowo piaskowa).pdf
Pobierz dokument PDF01 ST 1,5MPa D2 H A-S 2020 (Stabilizacja).pdf
Pobierz dokument PDF01 ST 2,5MPa D2 H A-S 2020 (Stabilizacja).pdf
Pobierz dokument PDF01 ST 5MPa D2 H A-S 2020 (Stabilizacja).pdf
Pobierz dokument PDF01 ST 6MPa D2 H A-S 2020 (Stabilizacja).pdf
Pobierz dokument PDF1BZ C810 S3 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF1BZ C810 S3 D8 B A-S 2020 CH.pdf
Pobierz dokument PDF1BZ C810 V2 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF1BZ C810 V2 D8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF2BZ C1215 S3 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF2BZ C1215 S3 D8 B A-S 2020 CH.pdf
Pobierz dokument PDF2BZ C1215 V2 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF2BZ C1215 V2 D8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF3BZ C1620 S3 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF3BZ C1620 S3 D8 B A-S 2020 CH.pdf
Pobierz dokument PDF3BZ C1620 V2 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF3BZ C1620 V2 D8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF4BZ C2025 S3 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF4BZ C2025 S3 D8 B A-S 2020 CH.pdf
Pobierz dokument PDF4BZ C2025 V2 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF4BZ C2025 V2 D8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF5BZ C2530 S3 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF5BZ C2530 S3 D8 B A-S 2020 CH.pdf
Pobierz dokument PDF5BZ C2530 V2 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF5BZ C2530 V2 D8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF6BZ C3037 S3 D16W8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF6BZ C3037 S3 D8W8 B A-S 2020 CH.pdf
Pobierz dokument PDF6BZ C3037 V2 D16 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF6BZ C3037 V2 D8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF7BP C2025 S3 D16W8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF7BP C2025 S3 D16W8 XC3 B CEM III 42,5NHSR 2020.pdf
Pobierz dokument PDF8BP C2530 S3 D16W8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF9BP C2530 S3 D16W8 B B-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF14Z M1536H S4 D2 B A-S2020.pdf
Pobierz dokument PDF15BP C2025 S3 D8W8 B A-S2020.pdf
Pobierz dokument PDF16BP C2530 S3 D8W8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF17BZ C3545 S3 D16W8 B A-S 2020 CH.pdf
Pobierz dokument PDF17BZ C3545 S3 D8 B A-S 2020.pdf
Pobierz dokument PDF21BD C3037 S3 D16W8F150 B CEMIIIHSR 2020.pdf
Pobierz dokument PDF22BH C3037 S3 D16 XC4 XF3 C CEM III 42,5 N HSR 2020.pdf
Pobierz dokument PDF22BH C3545 S3 D16 XC4 XF3 XA3 C R 2020.pdf


 

Deklaracje właściwości użytkowych - archiwalne

Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (kostka brukowa) nr 1-2019.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (krawężniki) nr 2-2019.PDF
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (obrzeża) nr 3-2019.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (płyty brukowe) nr 4-2019.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (płyty ażurowe) nr 5-2019.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (płyty ściekowe) nr 6-2019.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (płyty brukowe) nr 7-2019.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (pustaki szalunkowe) nr 8-2019.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (bloczki betonowe) nr 9-2019.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (palisada) CHY nr 9-2018.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (palisada) CHA nr 9-2018.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (Gardenflor) nr 11-2018.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (Gazon, bloczek łupany, bloczek skarpowy) nr 11-2018.pdf
Pobierz dokument PDFDeklaracja właściwości użytkowych (elementy ogrodzeń) nr 12-2018.pdf
Pobierz dokument PDFOświadczenie o zgodności 2019.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 1BZ 810 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 2BZ 1215 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 3BZ 1620 2018
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 4BZ 2025 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 5BZ 2530 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 6BZ 3037 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 7BP 2025 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 8BP 2530 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 9BP 2530 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 10BPA 3037 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 11BM 2530 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 12BM 3037 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton towarowy 13BM 3545 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych zaprawa murarska 14Z M1536H 2018.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton posadzkowy 5BP C2025 2018 D2 mm.pdf
Pobierz dokument PDFKrajowa deklaracja właściwości użytkowych beton posadzkowy 16BP C2530 2019 D2 mm.pdfDOTACJE UE

PRZETARGI UE

WARUNKI GWARANCJI I DEKLARACJE

płyty poliuretanowo-betonowe płyty poliuretanowo-betonowe
kostka brukowa  
  chyzbet
chyzbet
Nazwa produktu
50x60x15
Grubość
cm
Opis produktu
Korytka betonowe są doskonałym rozwiązaniem w budownictwie drogowym, umożliwiają...
Dostępne kolory
Kolor: szary
  
chyzbet kostka brukowa
Copyright 1990 - 2020 ChyżBet

HomeKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!FirmaKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!GaleriaKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!ProduktyKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!DystrybucjaKostka brukowa | Producent betonowej kostki brukowej. ChyżBet - Raz na zawsze!Kontakt
iVEPS Media - media w internecie, projektowanie i wykonanie stron www, identyfikacja wizualna, bannery, materiały reklamowe, wizytówki, papier firmowy, koperty firmowe, reklamy, ulotki, litery przestrzenne, logo, rollup, ścianki reklamowe
kostka brukowa
Siedziba - Chyżne
+48 (18) 263-16-10
Kraków
+48 (12) 260-88-88
Nowy Targ
+48 (18) 264-05-27
Charsznica
+48 (41) 383-62-14
Turany
+421 (43) 429-10-21
kostka brukowa